Släktforskning om släkten Kaartinen

Släktförening Kaartinen forskar och samlar material om släkten Kaartinen. Sedan släktföreningen grundades, har vi samlat material om släktgrenarna från Karelen och Savolax. Vi har startat DNA-forskning år 2005. Som resultat av s.k. testning av faderslinjen (Y-kromosomen) vet vi nu säkert att släkterna i Karelen och Savolax har samma förfader.

Släktföreningens styrelse hoppas att fler ska vara villiga att DNA-testa sig, eftersom man med hjälp av testen kan bygga upp de olika grenarna på släktträdet. Med hjälp av DNA kan man se att vårt namn verkligen gått i arv från far till son ända sedan 1400-talet. Vårt Kaartinen DNA är av så kallad I-typ (s.k. ultra-Norse) som har samband med olika vikingasamhällen. Det visar på samma genursprung som finns speciellt i vikingaområdena i England och Skottland, samt i Danmark, Norge och Island.

År 2006 startade föreningens styrelse ett släktträdsbok- och släktboksprojekt. I boken samlas alla släktgrenar och därmed alla som tillhör släkten Kaartinen. I boken beskriver vi olika skeden i släktens allmänna historia, lyfter fram några av släktens dignitärer för närmare granskning och försöker med hjälp av DNA-undersökningen berätta om släktens historia före år 1541. Resultatet av DNA-undersökningen tyder på att vår släkt har sitt ursprung i Norge och att det förekommer släktskap med de personer som beskrivs i historier från vikingatiden, också dignitärer. Här följer de som forskar i släkten Kaartinen och de olika familjerna (19 forskare 1.2.2006):

Markus Kaartinen

- Kaartinen i Savolax och Karelen
- Kaartinen utomlands
- DNA undersökning
- Sulkava Ninimäki Nr 1 ( Ninimäki sammanslaget med Leipämäki och hemmanet ändrades till Leipämäki Nr 4)
- Juva Härkälä, Kaartila-hemmanet

Pirkko Kallio

- Karelen
- Juho Kaartinens (f. 1850 i Lumivaara, Kumola Nr 41) och Katri Matikainens (f. 1882 i Huhtervu i Jaakkima) efterkommande och förfäder. Senare Kumola nr 35 (Marjamäki). Stamfader Anders Kardin Cumola f. 1663

Aarno Kaartinen

- Karelen / Lumivaara
- Kaartinen utomlands
- DNA undersökning

Aarne Kaartinen

- Karelen / Säkkijärvi

Jukka-Pekka Kaartinen

- Kaartinen / Sulkava

Matti Kaartinen

- Erich Kardin f. 1699 i Juva , Kilpola Nr 1

Hilkka Rajalampi

- Anders Kardin f. 1695 i Jaakkima, Kesvalax

Mauno Kaartinen

- August Kaartinen, f. 1720 i Jaakkima, Sorola

Veikko Repo

- Kaartinen /Jaakkima 1700-1900

Rolf Törnroos

- John Kaartinen f. 1805 i Jaakkima, Huhtervu

Margaret Smith

- Kaartinen / Kajanaland

David Jordan

- Kaartinen / Juva 1700-1880
Seppo Rapo , Matti Rapo , Kalevi Rapo , Heikki Sihvonen,

Satu Hallenberg

- Lumivaara

Heikki Pöllänen, Pekka Puputti

- Jaakkima