Släktförening Kaartinen rf:s verksamhet

Här informerar vi om våra aktiviteter. Vi arrangerar släktmöte vart tredje år. Vi publicerar en släkttidning varje år för medlemmar.
Släktförening Kaartinens fjärde släktmöte hölls i Kuopio vid Pohjois-Savon opisto 1 - 3.8.2008.
Närvarande var ett sextiotal representanter för Kaartis-släkten.
Dagarna inleddes med ett årsmöte som leddes rutinerat av Aarno Kaartinen. Inga meningsskiljaktigheter framkom. Därefter togs en gruppbild och deltagarna fick presentera sig själva.
Släktföreningens förman Markus Kaartinen förklarade vad DNA berättar då man forskar i sin egen släkt. Många bad Markus om hjälp med DNA-test från världens alla hörn.
Doktor Marjo Kaartinen berättade medryckande om finländarnas rädsla för främmande människor. Detta stämmer väl inte längre in på släkten Kaartinen?
Kvällen tillbringade man tillsammans och fortsatte att lära känna varandra, sjöng och gympade sig i form inför föreläsningen nästa dag.
På lördagsmorgonen föreläste Esko Kaartinen, överläkare vid Eira sjukhus, om ledproblem, hur man sköter dem och han uppmanade sina anförvanter att motionera. En promenad ett par, tre timmar om dagen torde vara tillräckligt!
Som avslutning på dagarna tog Juha Kaartinen med sig en liten grupp och visade dem sevärdheterna i Kuopio.
Solen log mot deltagarna i släktträffen och institutets tjänster visade sig vara ypperliga.