Raimo Kaartinen

Sukuseuran hallituksen jäsen

raimo.kaartinen@kymp.net