Hallitus ja yhteystiedot

Pirkko Kaartinen

Sukuseuran esimies

pirkko.kaartinen@kolumbus.fi

Aarno Kaartinen

Sukuseuran varaesimies

varaesimies@kaartistensukuseura.fi

Iiris Vesalainen

Sukuseuran rahastonhoitaja, jäsenasiat

rahastonhoitaja@kaartistensukuseura.fi

Raimo Kaartinen

Sukuseuran hallituksen jäsen

raimo.kaartinen@kymp.net

Ilkka Kaartinen

Sukuseuran hallituksen jäsen

ilkka.kaartinen@pp1.inet.fi